Životopisy | ODS - Praha 2 - Komunální volby 2018 / 5.-6. října

AKTUALITY

Kandidáti | Životopisy

 • Mgr. Jana Černochová1.Mgr. Jana Černochová

  Starostka Prahy 2

  Životopis

  Narodila se v roce 1973 v Praze. Po maturitě v roce 1992 začala pracovat v bankovnictví, v roce 1996 na Vysoké škole ekonomické v Praze – Fakultě financí a účetnictví absolvovala kurz celoživotního vzdělávání a složila závěrečnou zkoušku z oboru Bankovnictví a peněžní ekonomie. V roce 2009 dokončila studium práv na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze a po obhajobě bakalářské práce na téma „Ústavněprávní postavení Městské části Praha 2“ získala titul Bc. V roce 2011 dokončila magisterský studijní program v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. Státní závěrečnou zkoušku skládala z předmětů: Mezinárodní vztahy, Evropská unie a obhájila diplomovou práci na téma „Současná česká zahraniční politika“.
  Členkou ODS se stala v roce 1997 v bouřlivém období tzv. Sarajevského atentátu. Zastávala funkce předsedkyně místního sdružení ODS Nové Město-Vyšehrad, místopředsedkyně oblastního sdružení ODS Praha 2. Je členkou regionální rady ODS Praha, delegátkou regionálního sdružení ODS Praha.
  Od roku 1998 je komunální političkou (v letech 1998-2006 zástupkyně starosty Městské části Praha 2). V roce 2006 byla zvolena starostkou Městské části Praha 2 a do její působnosti spadala zejména oblast bezpečnosti a prevence kriminality, oblast kultury a cestovního ruchu, oblast informatiky. Na radnici Prahy 2 se do pozice starostky vrátila v roce 2012 a v roce 2014 tuto pozici znovu obhájila. Od roku 2014 jsou v její gesci oblasti krizového řízení a prevence kriminality, školství a podnikatelských aktivit.
  Od roku 2010 je poslankyní Parlamentu ČR a 1. místopředsedkyní poslaneckého klubu ODS. Jako poslankyně se věnuje oblastem obrany a bezpečnosti. Od voleb v roce 2017 je předsedkyní výboru pro obranu, členkou výboru pro bezpečnost a předsedkyní podvýboru pro válečné veterány. Spolupracuje na projektech připomínajících mladé generaci období totality s Mene Tekel a Konfederací politických vězňů. Věnuje se též projektům a legislativním návrhům na podporu válečných veteránů, rozvoj institutu aktivní zálohy, posilování obranyschopnosti naší země a zachování svobodného práva na legální držbu zbraní.
  Je dlouholetou odpůrkyní rozrůstání hazardních podniků v našich městech a stala se spoluautorkou nového znění Zákona o loteriích, který dává obcím právo rozhodovat o umístění či zákazu hazardních podniků na jejich území, což jí, jako starostce, umožnilo prosadit nulovou toleranci k hernám i na Praze 2. Nepodniká, nemá podíly v žádných společnostech. Splácí hypotéku na byt v osobním vlastnictví na Vinohradech, vlastní automobil Ford Mondeo.

 • Ing. Alexandra Udženija2.Ing. Alexandra Udženija

  Životopis

  Narodila se v roce 1975. Vystudovala Obchodní akademii Heroldovy sady v Praze a poté ukončila bakalářské studium na Anglo-American College, obor Marketing a management. Dále ukončila magisterské studium na Fakultě managementu VŠE. Od svých 19 let pracovala v rodinné firmě. Členkou ODS je od roku 2003. Od roku 2005 je předsedkyní oblastního sdružení ODS Praha 2 a v roce 2006 byla zvolena zastupitelkou Městské části Praha 2. Její práce se zaměřuje především na oblast sociální, životního prostředí a školství.

 • Jan Korseska3.Jan Korseska

  Životopis

  Narodil se v roce 1961 v Praze 2. Na vysoké škole The Open University – Business Studies získal diplom v managementu. Je ženatý, má 3 děti. Je jednatelem stavební společnosti ČKV Praha, s.r.o. Od r. 1998 pracuje v komisích RMČ Praha 2. V letech 2000-2006 byl zastupitelem. Do zastupitelstva se vrátil v roce 2014 a vykonává funkci místostarosty pro oblast dopravy a financí. V ODS je od roku 2009, je předsedou místního sdružení, členem oblastní rady ODS Praha 2 a členem regionální rady ODS Praha. Je též členem školské rady na základní škole Sázavská.

 • Mgr. Jan Recman4.Mgr. Jan Recman

  Životopis

  Narodil se v r. 1981. Roku 2006 ukončil studia na Právnické fakultě UK. V roce 2004 odjel na půlroční studijní pobyt na Australian College of English v Sydney. Ovládá angličtinu a němčinu. V letech 2006 – 2010 pracoval jako asistent poslance PČR. Od r. 2007 do r. 2010 působil jako advokátní koncipient. V letech 2008 - 2009 byl poradcem ministra spravedlnosti. V r. 2010 byla jeho úkolem právní podpora kabinetu ministra na MŠMT. Do r. 2011 byl ředitelem odboru akvizice a metodiky veřejných zakázek na MŠMT. V letech 2011-2012 působil na postu zástupce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a následně od roku 2012 do roku 2014 jako projektový koordinátor pro oblast majetku na Hlavním městě Praze. Do ODS vstoupil v r. 2009 a je předsedou místního sdružení Královské Vinohrady 1 OS ODS Praha 2. Od r. 2012 je členem oblastní rady OS ODS Praha 2 a nyní také místopředsedou OS ODS Praha 2. V letech 2013 a 2017 byl kandidátem ODS do Poslanecké sněmovny ČR.

 • Ing. arch. Václav Vondrášek5.Ing. arch. Václav Vondrášek

  Životopis

  Narodil se v Praze v roce 1950. Je ženatý a má dvě děti - dceru, syna a 4 vnoučata. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT, obor Architektura. Pracoval nejprve jako projektant, posléze zajišťoval investiční výstavbu v dopravní organizaci. Od r. 1991 pracoval na Magistrátu hl. m. Prahy v odboru výstavby, od r. 2002 je odborným ředitelem v organizaci, zabývající se výstavbou bytů a související infrastruktury. Od konce r. 2006 působí jako místostarosta v MČ Praha 2.

 • Lenka Mottlová6.Lenka Mottlová

  Životopis

  Narodila jsem se v roce 1980 a v Praze 2 žiji téměř 20 let. Je to pro mne a mou rodinu ten nejlepší domov, do kterého jsem se zamilovala na první pohled. Genius loci Prahy 2 je neopakovatelný a já jsem mu naprosto propadla.
  Vzhledem k oblasti mého studia, veřejnosprávní činnost, mám dobrou představu o tom, jak se radnice podílí na každodenním životě obyvatel obce. Proto bych vám ráda představila své hodnoty, svůj pohled na svět, abyste si mohli udělat obrázek o tom, jak vás budu, v případě vaší důvěry, zastupovat.
  Zodpovědnost, pokora a temperament, to jsou vlastnosti, které mne vystihují. Jsem zastáncem maximální odpovědnosti za svou práci, u veřejné služby to platí dvojnásob. Jsem zastáncem pokory, kterou vnímám jako uvědomění si vlastní omylnosti a s tím spojený respekt k názorům ostatních, schopnost uznat vlastní chybu a hlavně touhu se neustále učit. Temperament mi pomáhá jít i hlavou proti zdi, což se v politice stává díky byrokratizaci velmi často. A také mne učí vnímat věci srdcem a ne jen chladnou řečí paragrafů a pouček. Jsem člověk konzervativní v soukromí, ale s liberálním pohledem na společnost. Nesnáším lež a závist. Můj pohled na svět nejlépe vystihuje citát Theodora Roosevelta: „Úspěch navštěvuje jen ty, kteří vedou život plný práce.“