Hlavní body programu | ODS - Praha 2 - Komunální volby 2018 / 5.-6. října

AKTUALITY

Program | Hlavní body programu

Hlavní body programu Celkový program

I. ODS pro dopravu a lepší parkování

Udělali jsme:

 • Vybudovali jsme řadu prvků pro větší bezpečnost chodců.
 • Zrekonstruovali jsme ulice (Bělehradská, Belgická, Londýnská...).
 • Zrekonstruovali jsme 10 500 m2 chodníků.
 • Vybudovali jsme bezbariérový vstup do stanice metra I. P. Pavlova a přechod pro chodce v Legerově ulici.

Uděláme:

 • Prosadíme změnu systému zón placeného stání, prospěšnou pro rezidenty.
 • Postavíme parkovací dům v ulici Pod Nuselskými schody.
 • V rozpočtu dále počítáme s 10 mil. Kč ročně na rekonstrukce chodníků.
 • Vytvoříme klidové zóny na křižovatce Americká−Záhřebská a v ulici Na Hrobci.

II. ODS pro čistotu a zdravé prostředí

Udělali jsme:

 • Vysadili jsme přes 900 nových stromů.
 • Dokončili jsme rekonstrukci Sluneční stráně v parku Folimanka.
 • Zrekonstruovali jsme dětské hřiště Vratislavova a vybudovali nové Na Rybníčku. Také přibyla 3 nová fitness hřiště pro dospělé.
 • Vybudovali jsme 14 podzemních kontejnerů na tříděný odpad.

Uděláme:

 • Budeme pokračovat v revitalizaci parků Folimanka a Riegrovy sady.
 • Postavíme dětská brouzdaliště a sprchy pro letní osvěžení.
 • Budeme pokračovat ve výsadbě stromů a zeleně.
 • Vybudujeme další podzemní kontejnery na tříděný odpad.
 • Budeme nadále zkvalitňovat úklid a údržbu ulic a parků.

III. ODS pro bezpečnost

Udělali jsme:

 • Zrušili jsme 104 heren s 963 herními přístroji.
 • Zajistili jsme ostrahu dětských hřišť a parků.
 • Spustili jsme interaktivní web Bezpečná dvojka pro krizové situace.
 • Vybudovali jsme síť chytrých lamp, které mají SOS tlačítka pro přivolání pomoci.
 • V rámci Senior akademie vzděláváme starší občany, aby se nastávali oběťmi podvodníků, násilníků a zlodějů.

Uděláme:

 • Zasadíme se o to, aby magistrát umožnil radnicím řídit městskou policii přímo.
 • Budeme prosazovat změnu priorit městské policie - řešení bezpečnosti v ulicích spíše než drobných dopravních přestupků.
 • Společně s policií budeme důsledně kontrolovat rušení nočního klidu.
 • Zvýšíme počty terénních pracovníků tak, abychom dostali problematiku bezdomovectví pod kontrolu.

IV. ODS pro rodiny a děti

Udělali jsme:

 • Otevřeli jsme nové jesle pro 40 dětí v Ječné ulici.
 • Zřídili jsme rodinné centrum a dětskou skupinu pro naše nejmenší v ulici Na Slupi.
 • Zrekonstruovali a zmodernizovali jsme většinu škol a školek.
 • Naše školy a školky jsou hodnoceny jako nejlepší v hlavním městě.

Uděláme:

 • Budeme nadále podporovat další vzdělávání učitelů a žáků.
 • Budeme pokračovat v preventivních programech v oblasti rizikového chování.
 • Každá škola bude mít i nadále svého psychologa.
 • Ve školách zavedeme „dílny pro 21. století“ zaměřené na řemesla i moderní technologie.

V. ODS pro péči o seniory

Udělali jsme:

 • Rozšířili jsme aktivity klubu Dvojka pro seniory a otevřeli bezbariérovou klubovnu.
 • Naše Centrum sociálních služeb nabízí ty nejkvalitnější služby.
 • Funguje denní stacionář, kde se o seniory stará profesionální personál.
 • Založili jsme Nadační fond Dvojka srdcem

Uděláme:

 • Zřídíme domov pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou.
 • Budeme zkvalitňovat terénní a pečovatelské služby pro seniory a hendicapované.
 • Budeme pokračovat se službou tísňové péče pro osamělé seniory.
 • Nezvýšíme nájemné v domovech s pečovatelskou službou a seniorům v sociálních bytech.

VI. ODS pro moderní radnici

Udělali jsme:

 • Zavedli jsme principy chytrých měst a digitalizujeme agendu radnice.
 • Začali jsme testovat naplněnost kontejnerů a dostupnost sáčků na psí exkrementy pomocí elektronických čidel.
 • Pořídili jsme pět chytrých lamp a nabíjecí stanici pro elektromobily.
 • Jako první jsme aplikovali koncept chytrého města v sociální oblasti.

Uděláme:

 • Budeme pokračovat v digitalizaci radnice a zavádění konceptu e-Government.
 • Zavedeme technologie, díky kterým občané vyřídí většinu agend elektronicky.
 • Rozšíříme automatizovanou nápovědu (chatbot) na webových stránkách.
 • Zavedeme on-line platbu za služby včetně přehledu o stavu.

VII. ODS pro řádné hospodaření a správu majetku

Udělali jsme:

 • Dlouhodobě udržujeme vyrovnané hospodaření bez dluhů.
 • Spustili jsme Rozklikávací rozpočet pro přehled o hospodaření radnice.
 • Výnosy z prodejů nemovitostí jsme vrátili do projektů zlepšujících život v Praze 2.
 • Šetříme finanční prostředky Prahy 2 díky získaným dotacím.

Uděláme:

 • ODS bude vždy trvat na tom, aby Praha 2 měla vyrovnané hospodaření.
 • Budeme pokračovat s otevřenými aukcemi na nájem a prodej volných obecních bytů.
 • Budeme zavádět elektronický management správy majetku městské části.
 • Dokončíme prodej obecních domů a bytů nájemníkům dle platných pravidel.

VIII. ODS pro kvalitní život

Udělali jsme:

 • Oživili jsme veřejný prostor festivaly, jarmarky, trhy, koncerty, apod.
 • Provozujeme knihovnu na Vinohradech, která nabízí přes 60 000 knih.
 • Z Novoměstské radnice jsme udělali špičkové kulturní centrum.
 • Pamětními deskami a publikacemi připomínáme významné osobnosti a události Prahy 2.

Uděláme:

 • Budeme usilovat o převedení správy náplavky na Prahu 2.
 • Podpoříme nové farmářské trhy na Ostrčilově náměstí v Nuslích.
 • Budeme usilovat o vybudování moderního sportovního areálu v prostorách TJ Sokol Vinohrady.
 • Budeme nadále jednat o odkupu chátrajícího nádraží Vyšehrad.