Naše zrcadlo | ODS - Praha 2 - Komunální volby 2018 / 5.-6. října

AKTUALITY

Naše zrcadlo

Naše zrcadlo 1 | Chytrá dvojka

Praha 2 se připojila ke světovým velkoměstům a zavádí koncept „chytrého města“ v nejrůznějších oblastech.

Zmapovali jsme nejčastější „životní události“ občanů, takže se lépe zorientují na našich webových stránkách a rychleji získají odpověď na svůj dotaz. Na webu Prahy 2 v sekci pro podnikatele funguje v pilotním provozu tzv. chatbot, který nabízí podnikatelům automatizované vyřizování jejich dotazů. Úředníkům tak zůstává více času na jinou agendu.

Na budovu úřadu jsme nainstalovali interaktivní úřední desku, která občany nepřetržitě informuje o všem důležitém v městské části. Na úřadu Prahy 2 jsme kromě toho zavedli interaktivní orientační systém.

Podporujeme podnikatele. Čtyřikrát jsme zvítězili v soutěži Město pro byznys. Na webových stránkách úřadu jsme vytvořili samostatnou sekci pro podnikatele, aplikace WebGIS poskytuje aktuální informace o obchodech a službách na našem území.

Digitalizovali jsme archiv stavebního úřadu, což usnadní jeho správu a elektronickou komunikaci mezi odborem výstavby a občany.

Rozšiřujeme praktický mapový portál WebGIS s užitečnými informacemi pro občany a podnikatele. Je zde možno například najít parkovací místa pro hendikepované.

V rámci projektu Chytře na odpad v Praze 2 jsme ve vybraných lokalitách začali testovat naplněnosti kontejnerů a dostupnosti sáčků na psí exkrementy pomocí elektronických čidel.

Pořídili jsme pět chytrých lamp a jednu samostatnou nabíjecí stanici. Budou sloužit jako stanice pro elektromobily, jsou vybaveny SOS tlačítky pro stav nouze a čidly pro měření hluku a prachu. Kromě toho poskytují přístup k internetu přes wi-fi. Podíleli jsme se na instalaci tzv. chytré lavičky na náměstí Míru.

Koncept chytrého města uplatňujeme i v oblasti energetiky. Zavedli jsme pozici energetického manažera a zahájili přípravu na systém řízení hospodaření s energiemi podle normy ISO 50001. Tím se Praha 2 v této oblasti řadí mezi nejpokrokovější městské části. Na zkušebních místech jsme instalovali vzdálené odečty spotřeby elektrické energie a vody, další místa máme v plánu.

Naše zrcadlo 2 | Sociální chytrá dvojka

Jako první v Česku jsme aplikovali koncept chytrého města v sociální oblasti. Vytvořili jsme projekty vzdělávání seniorů, aplikace Děti vítány, SMS dvojky pro seniory a Nadační fond Dvojka srdcem.

Prvním projektem je aplikace Děti vítány, která lidi zavede na místa přátelská k rodinám s dětmi. Cílem projektu, je sdílení informací o místech a zařízeních, která jsou přátelská pro děti. Každý rodič určitě raději navštíví podnik, kde si jeho dítko může lépe pohrát nebo kde mu může ohřát dětské jídlo. V Praze 2 je takových míst již několik desítek, informace o nich a jejich vybavení lze nalézt na internetových stránkách MČ Prahy 2. Tato mapová aplikace postoupila do finále celostátního kola soutěže IT Projekt roku 2017 mezi 8 nejlepších.

Druhý projekt Vzdělání dvojky, navazuje na program klubu Dvojka pro seniory. V jeho rámci se mohou senioři z Prahy 2, kteří nemusí být ani členy klubu, naučit ovládat moderní technologie tak, aby pro ně nebyly postrachem, ale přítelem a pomocníkem. Je možno absolvovat kurz práce s počítačem a tabletem, jiný kurz je zaměřen na orientaci v chytrém telefonu.

I další projekt má sloužit především našim starším spoluobčanům. Jmenuje se SMS Dvojky a jeho úkolem je informovat zájemce, kteří se zaregistrují, o novinkách z různých oblastí, např. ze společnosti, kultury, sociální oblasti nebo z klubů. Senioři se nebudou muset složitě pídit po informacích, protože ony si je samy najdou. Pro přihlášení do programu stačí vyplnit jednoduchý přihlašovací formulář na webu Prahy 2.

Zcela ojedinělý je pak projekt Nadačního fondu Dvojka srdcem, který byl také založen z podnětu místostarostky Alexandry Udženija.  Cílem nadačního fondu je pomoci lidem, kteří těžce onemocněli nebo je postihlo jiné neštěstí a takzvaně propadli záchrannou sociální sítí. Smyslem je podpora nejzranitelnějších skupin obyvatel, jimiž jsou děti a senioři. Dvojka srdcem chce tyto lidi propojit s těmi, kteří jsou ochotni a schopni pomoci, a to v místě jejich bydliště a podnikání. Věříme, že se takových lidí najde hodně, protože na dvojce jsme pověstní svým patriotismem. Fond je přímo založen na principu, že lidé se zajímají o to, kdo a jak žije v sousedství.

Co konkrétního se už fondu díky prvním dárcům podařilo najdete na stránkách Nadačního fondu dvojka srdcem – www.dvojkasrdcem.cz

Naše zrcadlo 3 | Zahrada Ztracenka

V místech, kudy dnes podél zahrady Ztracenka vede Horská ulice, se kdysi nacházela ponurá a obávaná ulička Na ztracené vartě. Byla opředena mnoha znepokojivými pověstmi. O hrůzné uplatnění se v nich dělila bílá postava s bezhlavým důstojníkem a velkým černým psem. Zatímco bílá postava se strašlivým smíchem škrtila pouze vojáky, bezhlavý důstojník se zase specializoval na civilisty. Černý pes páchnoucí sírou si zřejmě nevybíral, prokousl hrdlo komukoli a pak ho odvlekl neznámo kam.

Kdo by si chtěl ještě dnes vychutnat zákoutí jako ze Schikanederových obrazů, měl by sem určitě zavítat.

Nově obnovená zahrada Ztracenka byla otevřena v září 2010 po rozsáhlé rekonstrukci. První práce začaly již v roce 2006 z iniciativy místostarosty Ing. Libora Krátkého, na kterého navázal Ing. arch. Václav Vondrášek (oba ODS). Jak uvedl Václav Vondrášek: „Část nákladů na revitalizaci Ztracenky byla pokryta dotací z fondů Evropské unie.“ Původně téměř neprostupný terén byl kultivován, strmé svahy osázeny novými stromy a zahrada doslova rozkvetla do krásy.

Úpravy se týkaly také drobné architektury – zbudování mlatových chodníků, zpevnění ploch, instalace venkovního osvětlení a množství laviček, které poskytují zajímavé výhledy na jižní část Prahy, zejména na Albertov a Vyšehrad. Celý prostor ozvláštňují zídky a terasovité vyhlídky. Kdo chce vyzkoušet netradiční cestu, může se tam vydat z Velkých albertovských schodů.

Od jara 2017 je možné využít i průchod skrz hradby, který zkrátil cestu z parku Folimanka do Horské ulice. Zrekonstruována byla i tzv. Sluneční terasa. Zahrada Ztracenka je nyní jedním z nejklidnějších míst Prahy 2 a slouží nejen rodičům s dětmi, ale i studentům a všem návštěvníkům Albertova.

Naše zrcadlo 4 | Bastion

Na revitalizaci Ztracenky navázala rekonstrukce Bastionu Novoměstských hradeb. Na zanedbaném území Bastionu XXXI vznikla zcela nová stavba, dobře využitelná i pro společenské akce a přitom respektující genia loci. Tak tento prostor ožívá i díky koncertům a výstavám a dalším akcím. Travnatá plocha Bastionu je také ideálním prostorem pro open-air umělecké výstavy.

Jako první se zde uskutečnila retrospektivní výstava třiceti soch jednoho z nejvýznamnějších současných českých sochařů Olbrama Zoubka. Bylo zde možno vidět nejen autorova starší díla (Zastřelený – 1958), ale i ta novější (Pocta M. H. - 2010). Nechyběla ovšem ani Libuše a další postavy z naší mytologie, které měly podle autora za úkol strážit pražské hradby před nepřítelem.

Nikoli náhodou byla další akcí v tomto nádherném prostoru výstava soch mladého sochaře Radka Andrleho nazvaná Femme Fatale. Radek Andrle byl dlouhá léta asistentem a nejbližším spolupracovníkem Olbrama Zoubka, a jeho výstava mohla každého přesvědčit, že se z vlivu svého skvělého učitele již dokázal vymanit a posunul se do vlastní originální polohy. Autor přiznal, že každá jeho socha má svoji reálnou předlohu, ale chce, aby zůstalo tajemstvím, zda se inspiroval jedinou ženskou bytostí, nebo prolíná rysy několika pozoruhodných žen, které vstoupily do jeho života.

Neměli bychom zapomenout ještě na jedno nezanedbatelné pozitivum: na open-air výstavy na Bastionu je vstup zdarma, a tak se mohou návštěvníci kochat úžasným výhledem i uměním současně.

Moderní architektura Bastionu byla organicky včleněna do historického prostoru tak, že neruší panorama. Zároveň bylo vyřešeno pěší propojení s bezprostředním okolím, např. s blízkou zahradou Ztracenka. Jak k revitalizaci poznamenal zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek (ODS): „Hradby se ve své době stavěly kvůli nepropustnosti, měly zajistit, aby nikdo nepronikl dovnitř. My je dnes nechceme dobývat a bourat, ale učinit je prostupnými…“

Revitalizace Bastionu se stala absolutním vítězem Grand Prix architektů v roce 2012. Bastion byl také zařazen mezi třicet nejzajímavějších staveb České republiky v ročence Česká architektura 2010/2011.

Naše zrcadlo 5 | Grébovka

V průběhu několika let byly kompletně zrekonstruovány rozsáhlé Havlíčkovy sady. Nákladná obnova přinesla celé městské části nejen novou hodnotu v podobě zvelebeného parku, ale také řadu ocenění. Jedním z nich byla Cena ministryně pro místní rozvoj za vynikající výsledky v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce 2013. Starostka Jana Černochová převzala toto ocenění ve Španělském sále Pražského hradu.

Krásný anglický park začal budovat na svažitých pozemcích Horní a Dolní Landhausky již v roce 1870 podnikatel Moritz Groebe. Započal také se stavbou svého sídla inspirovanou italskými renesančními vilami. Stavba a kultivace pozemku trvala 17 let. V roce 1888 byla okrasná zahrada osázená již 120 nejrůznějšími dřevinami. Dvoupatrovou vilu projektoval jeden z tehdejších nejlepších architektů Antonín Barvitius, interiéry navrhl Josef Schulz, fresky na fasádě vytvořil malíř Kugler a vnitřní plastickou výzdobu sochař Detem. Vlastní stavbu prováděl stavitel František Havel. Groebeho dědicové pak vilu i pozemky pronajímali. Bydlel tu dokonce kníže Windischgraetz s manželkou Alžbětou, vnučkou císaře Františka Josefa I.

V roce 1905 Grébovku zakoupila pražská obec a o rok později otevřela park pro veřejnost pod názvem Havlíčkovy sady. Vilu po nějaký čas využívala Vysoká škola lesnická, později sloužila budova k ubytovávání mládeže při návštěvách hlavního města Prahy. Za druhé světové války zde sídlila pražská pobočka organizace Hitlerjugend. Při spojeneckém bombardování byla i s částí pozemku zasažena a poničena. V roce 1953 byla provedena rekonstrukce pod vedením Pavla Smetany. V letech 1953–1990 sloužila vila jako Ústřední Dům pionýrů a mládeže a sídlily v ní různé zájmové kroužky. Po roce 1989 tu krátce působila Soukromá taneční konzervatoř a v letech 1992 - 2000 Pěvecká konzervatoř Praha.

Vzhledem k zchátralosti objektu a nutnosti oprav vyhlásila Městská část Praha 2 veřejnou obchodní soutěž, v níž byl v roce 2001 vybrán investor a nájemce Groebeho vily a Dolní Landhausky. Stala se jím společnost CEELI Institut, o. p. s., která v roce 2003 zahájila opravu budovy. Prostory jsou koncipovány jako vzdělávací středisko pro právníky, s výzkumným centrem, knihovnou a ubytovacími kapacitami pro účastníky kurzů.

Vinobraní

„Kdo nemá rád víno, ženy a zpěv, ten zůstává bláznem celý život.“ Motto ze vstupní partie Pavilonu by zároveň mohlo charakterizovat jednu z oblíbených akcí pořádaných radnicí v Havlíčkových sadech. Tradiční Vinobraní na Grébovce vždy zahajuje starostka paní Jana Černochová přípitkem a křtem věnce vinné révy. Odpoledne pokračuje ve společnosti divadelníků, artistů i hudebníků, ochutnávají se různé dobroty a je možné se i něco dozvědět o historii.

Pavilon

Při obnově Pavilonu se dbalo na zachování původních stavebních konstrukcí a prvků, převážnou část tvořily restaurátorské práce. Arch. Javůrek navrhl k historickému křídlu novou moderní dostavbu, v níž se nyní nachází kavárna. Lehká prosklená stavba zrcadlí původní historické křídlo.

Rekonstrukce byla oceněna 1. cenou v soutěži O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2009 a Pavilon byl rovněž oceněn na Mezinárodním festivalu architektury (World Architecture Festival) v Barceloně v roce 2011. V kategorii New and Old se umístil mezi 17 nejlepšími projekty světa.

Grotta

Také umělá jeskyně Grotta, kterou nechal vybudovat ještě Moritz Groebe, absolvovala náročnou rekonstrukci. Restaurátoři citlivě obnovili malby, balustrády a vnitřní niky. Všechny sálky, meditační koutky, odpočívadla a večeřadla jsou nyní opět přístupné a slouží k potěše všech návštěvníků parku.

„Grotta zvítězila v krajském kole soutěže o cenu za nejlepší přípravu realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2011. V soutěži Park a zahrada 2012 získala Cenu děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,“ poznamenal k úspěšné rekonstrukci Jan Korseska (ODS).

Altán

Ani rekonstrukce Viničního altánu nebyla po vyhoření jednoduchá – bylo nutno vyrobit repliku celé původní dřevěné konstrukce i s dekorativními prvky, obnovit břidlicovou střechu, zděné části i schody na vyhlídku. K altánu byl nově přistavěn viniční sklípek. I díky tomu je zde celoročně v provozu vinárna a kavárna, kde je možno pořádat svatby i různé společenské akce.

Vinice sousedící s Altánem byla založena již ve 14. století Karlem IV. a osazena francouzskou révou. Možná, že právě z ní pocházelo víno, které Karel IV. ochutnával s Buškem z Velhartic a které se mu zdálo „zprvu trpké, ale milé zas“. Dnes se na ploše 1,7 ha pěstují odrůdy Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Dornfelder, Rulandské šedéRulandské modré, z nichž se vyrobí 4000 litrů vína ročně.

Naše zrcadlo 6 | Podzemní kontejnery

Úplně první podzemní stanoviště s kontejnery na papír a plasty v Praze 2 vyrostlo před několika lety na rohu Karlova náměstí a Žitné ulice v rámci rekonstrukce kolektoru Vodičkova. Poté následovaly podzemní kontejnery na křižovatce ulic Francouzská – Budečská, na náměstí Míru a Ostrčilově náměstí, v Římské (za Divadlem na Vinohradech), na křižovatce Sarajevské a Rejskovy ulice a ve Španělské. Na všech těchto stanovištích jsou již kontejnery na papír, na plasty a na sklo barevné i čiré. Tento typ stanoviště má velkou výhodu v tom, že pod povrchem je kontejner až 3x objemnější než jeho pouliční předchůdce (3 m³) a i z estetického hlediska je pro městskou zástavbu v památkové rezervaci či zóně vhodnější.

Vybudovali jsme již 14 stanovišť podzemních kontejnerů a na letošní rok je jich naplánováno dalších 6. Jejich další zřizování v centru města vždy musí překonat některé překážky. Patří k nim především nákladnost a pak také nedostatek vhodných míst, neboť v podzemí ulic se nachází složitý labyrint inženýrských sítí a kabelů. Tato skutečnost významným způsobem komplikuje a prodlužuje přípravu a výstavbu nových stanovišť. „Ve vyjednávání a výstavbě nových stanovišť podzemních kontejnerů rozhodně chceme i do budoucna pokračovat,“ říká radní Eliška Zemanová (ODS).

Celý systém sběru tříděného odpadu na Praze 2 disponuje nyní devadesáti strategicky rozmístěnými stanovišti s přehledně odlišenými kontejnery - na papír, plasty, sklo barevné, sklo čiré a nápojové kartony. Podzemní kontejnery jsou v mnoha ohledech vhodnější než povrchové, třebaže vyžadují násobně vyšší investice. V jejich okolí lze lépe udržovat čistotu a zmíněná větší kapacita umožňuje prodloužit interval vyprazdňování. Jen v minulém roce bylo prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů a Létajících sběrných dvorů odvezeno 473 tun objemného odpadu.

Naše zrcadlo 7 | Létající sběrné dvory

Létající sběrné dvory

Obligátní nerudovskou otázku nemusejí občané Prahy 2 už dávno pracně řešit. V rámci projektu Čistá dvojka probíhá na podporu úklidu a také k zamezení „černých skládek“ již několik let akce Létající sběrné dvory. Mobilní kontejnery jsou podle harmonogramu přistavovány na určená stanoviště a obyvatelé Prahy 2 do nich mohou odkládat různý objemnější odpad včetně elektrospotřebičů. „Máme zkušenost, že lidé tuto mimořádnou příležitost vítají, v roce 2017 se takto sebralo téměř 100 tun odpadu a službu využilo přes 500 občanů. Nezapomněli jsme ani na nemocné nebo lidi s handicapem, pro něž zajistíme odnos objemného odpadu z domů do přistavených kontejnerů,“ uvedla starostka Jana Černochová (ODS). V letošním roce budou Létající sběrné dvory k dispozici celkem již na dvanácti místech Prahy 2. Jedná se o ulice Na Kozačce, Slavojova, Kladská, Sarajevská, Jaromírova/Svatoplukova, Polská, Pod Slovany/Trojická a náměstí Míru a Ostrčilovo náměstí.

Sběrný dvůr

Od roku 2010 mohou občané využívat k odkládání objemného odpadu také sběrný dvůr v Perucké ulici 10. Sběrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Sběrný dvůr je řízen obsluhou, která pomůže se správným uložením odpadu do příslušného kontejneru, resp. sběrné nádoby. Pražané mají také možnost zajistit si placený odvoz objemného odpadu.

Naše zrcadlo 8 | Dvojka proti graffiti

Ve snaze o zlepšení vzhledu ulic zařadila radnice Prahy 2 do svého rozpočtu program na odstraňování graffiti. Projekt Dvojka proti graffiti byl zahájen již v roce 2010 a stále úspěšně pokračuje. Je určen pro všechny majitele domů na území městské části.

Jak uvedla zastupitelka Alexandra Udženija (ODS): „Do projektu se zapojili jak vlastníci soukromých domů, tak cca 300 obecních domů včetně základních a mateřských škol.“ Do programu byl zahrnut také objekt Sokola Královské Vinohrady, kde bylo provedeno rozsáhlé odstranění graffiti z pláště budovy.

Jako prevence proti graffiti je nejdříve na dům nanesen speciální antigraffiti nátěr. Před tím je však nutno provést drobné opravy fasády. Nátěr se nanáší do výšky 3 metrů a vytvoří na fasádě ochrannou vrstvu. Ta je schopna vstřebat do sebe nasprejovanou barvu, která může být posléze z fasády omyta. Technologie spočívá v omývání vysokotlakým proudem horké vody, někdy je potřeba použít chemikálie. Specializovaní pracovníci přitom posuzují typ omítky a fasádní barvy, stupeň poškození a druh použitého spreje. Teprve potom rozhodnou o kombinaci tlaku a teploty vody. Antigraffiti nátěry dokonale drží na jakémkoli povrchu, zároveň jsou však prodyšné, takže umožňují omítce dýchat, a i díky tomu je lze používat také na historické objekty.

Radnice Prahy 2 počítá i nadále s podporou programu Dvojka proti graffiti, protože dosavadní výsledky dokazují, že boj proti vandalismu není marný.

Naše zrcadlo 9 | Bezpečnost chodců

V zájmu bezpečnosti chodců a hlavně dětí se radnice Prahy 2 zaměřila na zvyšování bezpečnosti na přechodech, především pak v blízkosti škol. Zajistili jsme také ostrahu dětských hřišť a parků. Byl zvýšen dohled v okolí škol a školek, zároveň však bylo nutno přistoupit ke koncepčnímu plánu přestavby a modernizace přechodů, připravenému pod vedením místostarosty Ing. arch. Václava Vondráška (ODS). Na kritických přechodech došlo k zásadním změnám: instalaci zábradlí, lepšímu dopravnímu značení, osazení city bloků před přechody. Neméně důležité byly další stavební zásahy, jako je rozšíření navazujícího chodníku, stavba osvětlení či zvýšení přechodu. Účelem těchto opatření bylo celkově zklidnit ulice, snížit rychlost vozidel a znemožnit zastavování v těsné blízkosti přechodů.

Otočili jsme směr dopravy v Blanické ulici, takže je teď bezpečnější. Nainstalovali jsme pryžové zpomalovací prahy na Francouzské a vybudovali světelné křižovatky Wenzigovy s Legerovou a Sokolskou.

Na křižovatce Korunní – Sázavská byla instalována světelná signalizace a byl rozšířen chodník v Sázavské ulici. Díky vytvoření přechodu s ostrůvky došlo ke zklidnění Francouzské ulice, rovněž byly vytaženy rohy chodníků na křižovatce Francouzská – Sázavská. Byla provedena změna synchronizace SSZ v Rumunské ulici a byl zřízen přechod se světelnou signalizací na Rumunské ulici u náměstí Míru.

Vytažením rohů chodníků byly upraveny a zklidněny křižovatky Rumunská - Londýnská a Jugoslávská – Londýnská, kde byl navíc vytvořen parkovací záliv. Na křižovatce Korunní – Šumavská byla realizována stavební úprava včetně úpravy zastávky tramvaje, zúžení vozovky, rozšíření chodníku na jedné straně až k tramvajovým kolejím a vybudování dělicího ostrůvku na přechodu. Ve Slezské ulici od nám. Míru až ke stanici Vinohradská vodárna proběhla rozsáhlá rekonstrukce přechodů a křižovatek, byly zde vytaženy chodníky, zúžena vozovka a také vybudováno zábradlí. Nejnověji se podařilo usnadnit život chodcům na náměstí Míru, kde byly vytvořeny ostrůvky uprostřed přechodů.

Jak uvedl Jan Recman (ODS), v 10. ročníku soutěže Cesty městy bylo oceněno řešení křižovatky Moravská – Sázavská. Došlo zde k rozsáhlé úpravě přechodů, vybudování varovných a signálních pásů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavebně byly upraveny hrany parkovacích zálivů tak, aby řidiči nenajížděli na chodník, a byl rozšířen chodník před školou.

Z iniciativy radnice se hlídky Městské policie důrazněji zaměřily na řidiče parkující těsně před přechodem a snižující tím viditelnost přecházejících chodců. V péči o přechody je Praha 2 dávána občanskou iniciativou Pražské matky za vzor ostatním obvodům. Přesto nebo právě proto zůstane zvyšování bezpečnosti chodců v popředí zájmu zdejší radnice i v budoucnu.

Naše zrcadlo 10 | Bezpečí na dvojce

Ve spolupráci s policií a městskou policií budeme pokračovat v trendu přesouvání těžiště činnosti do ochrany bezpečnosti osob, majetku a dodržování veřejného pořádku. Hlavní náplní jejich práce mají být prioritně záležitosti jako postihování rušení nočního klidu, poškozování majetku, znečišťování veřejných prostranství nebo porušování vyhlášek.

Při plnění úkolů strážníci vycházejí vstříc požadavkům městské části, s níž dlouhodobě úzce spolupracují. Na žádost radnice provádějí kontrolu tam, kde je to nejvíce třeba. Ale také např. kontrolují nepořádek kolem kontejnerů a černé skládky, mapují invalidní parkoviště, kontrolují majitele psů, stav dětských hřišť, apod. Pokračuje např. zvýšený dozor na Karlově náměstí. Zde radnice v zájmu bezpečnosti vyčlenila prostředky na rozšíření kamerového systému.

Zřídili jsme také novou služebnu městské policie. Pro Policii ČR jsme zajistili místo pro novou služebnu v objektu městské části v Sokolské ulici. Význemně přispíváme na zkvalitnění služeb Měststké i státní policie, např. na ubytování strážníků nebo na materiální vybavení (kola, testery na drogy a alkohol, fotoaparáty, atd.).

„Stále usilujeme o zvýšení počtu policistů, kteří mohou být fyzicky přítomní v terénu, protože toto přispívá ke snížení kriminality a posílení bezpečí,“ zdůraznila starostka Jana Černochová.

Praha 2 ale také střeží historii policie. V areálu Karlova je umístěno Muzeum Policie České republiky. Areál byl založen již v roce 1350 císařem Karlem IV. Od roku 1791 zde byl špitál pro léčení nakažlivých nemocí. Během první světové války zde vzniklo středisko pro válečné rekonvalescenty. Po jeho vyklizení z důvodu celkové zchátralosti prošel celý areál po roce 1960 mnoha stavebními úpravami a komplexní generální opravou. Pro účely muzea je využíván přibližně od poloviny šedesátých let minulého století, kdy zde jako první vzniklo Muzeum Pohraniční a Vnitřní stráže. V roce 1990 bylo rozhodnuto o zřízení Muzea Policie České republiky.

Naše zrcadlo 11 | Senioři na dvojce

Centrum sociálních služeb Praha 2

CSSP2 v Máchově ulici založila městská část, aby zajistila pomoc svým starším, osamělým či handicapovaným občanům, a přispěla tak k řešení jejich sociální situace. Pro provoz zařízení uvolňuje radnice významný finanční příspěvek, který tvoří přibližně polovinu jeho ročních příjmů.

Služby centra jsou zaměřeny na podporu a péči o seniory a zdravotně postižené. Podle situace, kterou je třeba řešit, jsou služby poskytovány u nich doma nebo v některém zařízení. Pečovatelská služba je připravena zajistit každodenní nezbytnou podporu podle individuálních potřeb. Služba denního stacionáře pro seniory v Záhřebské 15 umožní rodinám svěřit přes den svého blízkého do rukou pečovatelek. Prioritou je, aby klient mohl zůstat ve svém prostředí a přitom mu byla zachována co nejvyšší kvalita života. Tomu také napomáhá půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek nebo doprava k lékaři pro osamělé seniory Prahy 2. Pokud se člověk o sebe v pokročilém věku již nedokáže postarat, může využít domov pro seniory. V případě potřeby jsou přijímáni i klienti na krátkodobý pobyt. V září minulého roku byla otevřena Poradna pro seniory a jejich rodiny v Bruselské 9, kde je zdarma poskytována služba sociálního poradenství.

Klub Dvojka pro seniory

V roce 2010 založila Alexandra Udženija klub Dvojka pro seniory. „Městská část Praha 2 se velice hezky stará o potřeby našich seniorů prostřednictvím Centra sociálních služeb Prahy 2. Já jsem ale přemýšlela, co ještě může městská část nabídnout aktivním seniorům v rámci jejich volného času. A tak vznikl klub Dvojka pro seniory. Dnes má klub přes 2000 členů, což považuji za ohromný úspěch,“ připomněla Alexandra Udženija.

Klub nyní získal od radnice nové zázemí v Balbínově ulici č. 6. V nových prostorách mají senioři k dispozici 4 místnosti (počítačovou učebnu se čtyřmi počítači, knihovničku, malý přednáškový sál a relaxační prostor s kuchyňkou. Budou se zde pořádat pravidelné besedy a činoherní představení a do budoucna se počítá i s tvořivými dílnami a různými kurzy.

Klub pravidelně pořádá vzdělávací, kulturní i sportovní akce a výlety v Praze i po České republice. Starší spoluobčané mohou například cvičit v bazénu, věnovat se nordic walkingu pod vedením zkušených lektorů nebo třeba navštěvovat kurzy práce s počítačem. Mohou také pravidelně vyjíždět do přírody a poznávat české památky a pozoruhodnosti. Každý rok se uskuteční přibližně 15 zájezdů, v minulých letech senioři zavítali například do Českého Krumlova, Mariánských lázní, Horšovského Týna a Domažlic, na zámek Rabštejn, do Klášterce nad Ohří, do Liberce nebo do Františkových Lázní se světoznámou přírodní rezervací Soos, dále do Plzně, Klatov, Kroměříže nebo na hrad Landštejn, zámek Loučeň a mnohé jiné.

O klub je mezi seniory velký zájem a počet aktivních členů neustále roste. Členství v klubu je pro seniory zdarma. Klub sjednává slevy u partnerských restaurací a obchodů, smluvních partnerů klubu dále přibývá. Informace o činnosti klubu je možno nalézt pravidelně v Novinách Prahy 2 a také na stránkách www.praha2.cz.

Klub aktivního stáří

Mnoha zajímavým činnostem se senioři Prahy 2 mohou věnovat také v prostorách Klubu aktivního stáří v Záhřebské ulici č. 15. Zapojení do zájmových aktivit nejen pomáhá překonat osamělost, ale také rozvíjet fyzickou a mentální kondici starších občanů. Klub připravuje pro seniory celou řadu zajímavých aktivit, pestrá nabídka zahrnuje výtvarné dílny, různé druhy cvičení těla i ducha, vaření, přednášky o cestování a podobně. Klub je v provozu ve všední dny od 10 do 17 hodin a je zcela zdarma.

Senior akademie

Dalším úspěšným projektem Prahy 2 a Městské policie je Senior akademie. Jedná se o cyklus bezplatných přednášek na téma ochrany života, zdraví a majetku občanů. Letos se uskutečnilo 11 přednášek na principu univerzity třetího věku. Smyslem přednášek je poučit a instruovat seniory, aby si dokázali poradit v krizové situaci, nestávali se snadnými oběťmi trestné činnosti a byli případně schopni přivolat pomoc. Senioři se dozvěděli, jak předcházet loupežnému přepadení, napadení a okradení na ulici i ve svých bytech, ale seznámili se také s tím, co je podvodné jednání v občansko-právním vztahu. Tématy dalších přednášek byly např. problematika bezpečnosti seniorů v hustém provozu metropole, domácí násilí, zásady první pomoci a požární ochrany, zajímavosti z oboru kriminalistika, rady, jak zabezpečit svůj majetek či jak se připravit na krizové situace. Jedna z přednášek byla věnována i aktuální problematice psů v Praze. Po ukončení Senior akademie obdrželi účastníci pamětní list o jejím absolvování a předměty k zabezpečení bytu a domu, osobní alarm, informační materiály a drobné reklamní předměty. V dalších letech radnice počítá s pokračováním a dalším rozšířením projektu akademie.

Naše zrcadlo 12 | Domy s pečovatelskou službou

Naše Centrum sociálních služeb nabízí našim seniorům ty nejkvalitnější služby, a to v Domovech pro seniory i v domácím prostředí.

Funguje denní stacionář, kde se o seniory stará profesionální personál. Lidé se mohou spolehnout, že je o jejich nejbližší přes den dobře postaráno.

Dvojkou financované a provozované zařízení Domov s hospicovou péčí Pod střechou je v naší zemi první svého druhu.

Byly zrekonstruovány domy v Máchově ulici na domy s pečovatelskou službou. V roce 2014 se úspěšně dokončila rekonstrukce dvou domů a novým obyvatelům byly předány opravené malometrážní byty o velikosti 1+kk a 2+1.

„Rekonstrukce dvaceti bytů, včetně čtyř bezbariérových, stála téměř 30 milionů Kč. v přízemních prostorách sídlí Centrum sociálních služeb Praha 2, ve dvoře se nachází odpočinková zóna sloužící seniorům,“ uvedla Eliška Zemanová (ODS).

Zařízení tohoto typu je pro seniory přínosné v tom, že využívají výhody soukromí vlastního bytu a současně mají možnost kontaktu se sousedy. Navíc je denně zajištěna pomoc odbornou pečovatelskou službou. Seniorům se tak daří žít prakticky nezměněným způsobem života a zároveň mají jistotu dostupné pomoci.

Praha 2 již zřídila celkem čtyři domy s pečovatelskou službou. v nově zrekonstruovaných domech v Máchově 3 a 5, v Záhřebské 15 a Bruselské 9 je celkem 52 malometrážních bytů, v některých z nich mohou bydlet i manželské páry.

Naše zrcadlo 13 | Školky a školy

V uplynulých letech se podařilo dokončit postupnou rekonstrukci všech školních budov na Praze 2. Radnice i nadále pravidelně investuje do rozvoje a údržby všech školských zařízení.

Od letošního září otevřela městská část nové jesle v lokalitě Na Rybníčku (Ječná 29). Jesle pro čtyřicet dětí ve věku od jednoho roku do tří let vznikly z iniciativy místostarostky Alexandry Udženija. Městská část při té příležitosti zřídila také nové veřejné hřiště pro děti s moderními hracími prvky v prostoru za kostelem sv. Štěpána jako náhradu za plochu, která je nyní součástí areálu jeslí.

Jednou z akcí byla rekonstrukce a rozšíření Mateřské školy Na Děkance. „Ve školce byla navýšena kapacita o dvě třídy a vzniklo zde 48 nových míst, počet míst se tím zvýšil na 196,“ informovala Alexandra Udženija (ODS). „Co mě ale velice těší je, že tato školka má speciální třídy pro děti s potřebou menšího kolektivu a integrované děti. Dále má speciální třídy pro děti s logopedickými a kombinovanými vadami. O tom, jak je jejich logopedická specializace vynikající, jsem se přesvědčila na vlastní kůži, protože tam na logopedii docházela moje mladší dcera,“ uvedla Alexandra Udženija.

V Praze 2 je v současné době 9 mateřských škol zřizovaných městskou částí. Poptávka po místech ve školách a školkách je v Praze 2 stále velmi vysoká také proto, že jsou dlouhodobě hodnocené jako nejlepší ve městě. Po zápisech do prvních tříd základních škol se většinou ve školkách uvolní ještě místa a po vyřešení duplicitních zápisů jsou obvykle všechny děti během podzimu umístěny. Obecně platí, že přednostně jsou přijímáni předškoláci a děti, které již dosáhly věku tří let a bydlí v Praze 2. Na území Prahy 2 se nachází rovněž patnáct soukromých mateřských škol a předškolních zařízení, které nezřizuje MČ Praha 2.

Naše zrcadlo 14 | Odprodej bytů

Veškeré výnosy z prodejů bytů a domů jsme vrátili do smysluplných projektů, které přímo zlepšují život na Praze 2, ať už se jedná o opravy a rekonstrukce školských zařízení, parků, dětských hřišť a veřejných prostor.

Vedení Prahy 2 počítá v následujícím období s dokončením odprodeje obecních domů a bytů nájemníkům podle platných pravidel. Městská část Praha 2 rovněž pokračuje v prodeji pozemků pod domy, které byly privatizovány v 90. letech minulého století.

Při odprodeji platí tržní ceny, stanovené na základě znaleckého posudku zpracovaného podle příslušné vyhlášky. Družstvům je poskytována sleva až do výše limitu podpory malého rozsahu. Jednotlivým nájemníkům budou umožněny slevy za určité omezení dispozičního práva. Kupříkladu obyvatel, který se smluvně zaváže byt neprodat po dobu 10 let, může dosáhnout slevy ve výši 30 % z odhadní ceny. Toto opatření by mělo účinně zabránit spekulacím, ale také zvýhodnit ty, kteří budou chtít i nadále užívat byt skutečně pro svou potřebu. Vedení Prahy 2 vybralo v regulérní soutěži administrátora prodeje, který pro ně zajišťuje všechny potřebné související činnosti.

Mezi nájemníky je o odkoupení bytů velký zájem a rozhodně neplatí, že by v případě jejich nezájmu byl jejich byt prodán někomu jinému. Před schválením prodeje probíhá důkladná kontrola, zda členy družstva jsou výhradně oprávnění nájemci.

ODS bude i v nadcházejícím volebním období usilovat o to, aby se finanční prostředky získané privatizací bytů investovaly do veřejně prospěšných projektů s trvalou hodnotou, ze ketrých budou mít užitek především místní obyvatelé a podnikatelé. Klíčový význam mají investice do oblasti sociální, vzdělání, životního prostředí, výchovy a péče o děti.